About Us

Contacts:


 

RAJONO VADAS
v.s. Henrikas Antanaitis
Email: palanga1942@hotmail.com


BROLIJOS VADOVAS
v.s. Narcizas Ramanauskas
Email: dra51441@bigpond.net.au


SESERIJOS VADOVĖ
v.s. Rasa Statkuvienė
Email: RMStat@excite.com


IŽDININKAS
s. Algirdas Šimkus
Email: simkus@ozemail.com.au


RAJONO VYČIŲ ATSTOVAS
ps. Jonas Rukšėnas
Email: john.ruksenas@noel-arnold.com.au


RAJONO KORESPONDENTAS
j.v.s.fil. Vytautas Vaitkus
Email: vytasvaitkus@optusnet.com.au


TIEKIMO SKYRIAUS VEDĖJA
ps. Zita Prašmutaitė
EMail: zitalaimute@hotmail.com


 

ASS ATSTOVĖ
s.fil. Eglė Garrick
EMail: egarrick@iinet.net.au


VILNIAUS TUNTAS ADELAIDE
ps. Aldona Pretty
Email: orinel@hotmail.com


DŽIUGO TUNTAS MELBOURNE
j.ps. Tadas Adamavicius
Email: tadas@bridalexpos.com.au


AUŠROS TUNTAS SYDNEY
v.s. Kristina Rupšys
Email: .coxrupsys@bigpond.com


SKAUTŲ ŽIDINYS GEELONG
Kaja Starinskas (Tėvunas)
Email: kajatonas2010@gmail.com


SKAUTININKŲ RAMOVĖ MELBOURNE
ps. Linas Prašmutas ( Pirmininkas )
Email: linasprasmutas@optusnet.com.au


SKAUTŲ ŽIDINYS SYDNEY
s.fil. Eglė Garrick
EMail: egarrick@iinet.net.au


SKAUTŲ RYŠININKAS BRISBANE
ps. Algis Milvydas
Email: amil1@tpg.com.au