Žvaigždžių Padangės stovykla

Žvaigždžių Padangės Stovykla

Gembrook, VIC, Australija: 1 – 8 Sausio 2020


Melburno “Džiugo” Tuntas suruošė vasarinę stovyklą Gilwell Park stovyklavietėje netoli Gembrook mietelio, sausio 1-8d.d. Ši stovyklavietė yra garsi Australijos skautų tarpe nes pats Lordas Baden-Powellis čia apsistojo 1932 metais. Šitoj vietovėje – tik kitame gale – irgi įvyko 1978 LSS Tautinė Stovykla.

Laimė kad gaisrai kurie degė kitur Viktorijoje buvo toli; tik vieną dieną jautėsi dūmai iš Gippsland gaisrų į vakarus, bet aisku, gaisrai buvo mūsų mintyse. Kai kurie skautai negalėjo atvykti į stovyklą nes keliai iš jų namų buvo uždaryti. Ironiškai, Gembrook kelias dienas buvo taip šalta, kad kūrenome pečius ir kas naktį buvo įmanoma kurti laužą, nes kur mes stovyklavome nebuvo, “total fire ban”.

Į stovyklą susirinko 68 skautai, tėveliai ir virtuvės darbuyotojai; prisidėjo prie Melburno skaičiaus ir skautai iš “Vilniaus” tunto iš Adelaidės nes šią vasarą savo stovyklos jie neruošė.

Australijos ASS skyrius per stovyklą šventė ASS 95 metų jubiliejų – nes Australijoje gyvename taip toli vienas nuo kito, buvo neįmanoma per spalio m 2019 sueiti kartu atšvęsti jubiliejų.

Stovykloje užsiėmimai buvo itin įvairūs. Vadovai Petras Šurna, Audra Šimkus, Daniele Lancel, Tomas Adamavičius ir kiti pravedė puikią stovyklos programą. Nes pati stovyklavietė yra skautų žemė ji turėjo daug užsiėmimams skirtų daiktų – “flying fox”, lipimo bokštą, daug miško takelių ir ežerėjį maudydis; mūsų skautai prisidėjo su rankdarbiais, šokiais, dainavimo ir kitais lietuviškais užsiėmimais.

Skauamokslis vyko per visa stovyklos laikotarpi ir skautai laikė egzaminus pereiti į naujus laipsnius bei įsigyti šlipsus.

Užsiėmimų laiku miške vyko staigmena – girdėjosi garsus Ūzgimas… pasirodė visai nemažas meškis – koala, kuri bėgo pro skautus ir priešais jos lipo į medį. Koalos valgo tik vienos rūšies eukalipto medžio lapus, ten pasirodė kaip tik toks medis. Dar dvi dienas stebėjome koala aukštai, aukštai medyje valgant savo lapus. Man – pirmas kartas stovykloje matyti koalą.

Aisku, kur skautai ten ir turi būti maistas. Rimas Skeivys, ilgametis virtuvės vadovas ir jo komandą sukombinavo skaniausius patiekalus labai paprastoje virtuvės patalpoje.

Stovykloje ir pavyko atšvęsti Trijų Karalių Šventę. Dėka kad skautų kapelionas, kunigas (ir nuo šios stovyklos – vyčių kandidatas) Juozas Deveikis galėjo dalyvauti ir skaitė mišias.

Dėkojame stovyklos viršininkui broliui Tadui Adamavičiui už puikiai paruoštą stovyklą su draugiška, šeimyniška nuotaika.

v.s.fil. Eglė Garrick